3050 sitt årsmøtet ble avholdt onsdag 16.januar 2019 kl. 19.00

Ca 70. medlemmer møtte.

Hovedtallene for regnskapet (2018) ble gjennomgått og viste et underskudd i 2018. Økonomien pr. i dag er god pga. stor aktivitet i medlemsfornyelser. Pr. 16.01.2019 har 3050 297 medlemmer som er et godt tall såpass tidlig i sesongen. Medlemmene bes spre ryktet om det gode miljøet vi har for å få med enda flere medlemmer. MIF setter svært stor pris på vårt engasjement og vi har en stor del av æren for MIF sin fremgang. MIF setter stor pris på den jobben vi gjør på tribunen og for hvordan vi fremstår utad som en positiv gjeng.


Etter at foreslått kandidat for ledervervet ikke aksepterte ledervervet, ble sittende styre  gjenvalgt og består i inneværende år av:


• Leder: Kenneth Steen
• Nestleder: Ståle Svendsen
• Talsmann Harald Mørk
• Medlemsansvarlig og kasserer: Nils Ivar Solli
• Arrangementsansvarlig: Maja Svendsen
• Sikkerhetsansvarlig: Terje Borgersen
• Ansvarlig for supportereffekter: Anne Bråthen

Årets borteturer med buss blir i utganspunktet kampene i østlandsområdet.

Ole Sivertsen og Rune Dokken fra MIF orienterte om et opplegg med positiv profilering av MIF før hver hjemmekamp og deretter om innføring av hymne før kampstart.

Kenneth Karlsen fra MIF orienterte om status fra MIF administrasjonen deriblandt utbyggingplanene for stadion.

Vegard Hansen fra MIF orienterte om spillersituasjonen og 4 stjerners middag.

primi sui motori con e-max